L1 - Spôsobilosť leteckého personálu

L2 - Pravidlá lietania

L3 - Letecká meteorologická služba

L4 - Letecké mapy

L5 - Meracie jednotky v leteckej prevádzke

L6 I - Prevádzka lietadiel > Obchodná letecká doprava - letúne

L6 II - Prevádzka lietadiel > Všeobené letectvo - letúne

L6 III - Prevádzka lietadiel > Vrtuľníky

L7 - Značky štátnej príslušnosti a registračné značky lietadiel

L8 - Letová spôsobilosť lietadiel > Medzinárodné požiadavky ICAO

L10 I - Letecké telekomunikácie > rádionavigačné zariadenia

L10 II - Letecké telekomunikácie > Spojovacie postupy

L11 - Letové prevádzkové služby

L12 - Pátranie a záchrana

L13 - Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov

L14 I - Letiská

L14 II - Heliporty

L15 - Letecká informačná služba

L17 - Ochrana civilneho letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

L18 - Letecká preprava nebezpečného odpadu

L4444 - Postupy letových navigačných služieb Manažment letovej  prevádzky

L8168 - Postupy na vykonávanie letov

L9432 - Rádiotelefónne postupy a letecká frazeológia

136 2004 - zákon zo 4. II. 2004 o letiskových spoločnostiach a o zmene doplnení zákona č 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z

544 2004 - zákon z 10. IX 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

réplicas relógio diesel feminino
michael kors feminino
喬登鞋
lv neverfull
réplicas relógios Emporio Armani
réplica bolsas gucci
air jordan 1
lv 發財包